LEADERPROJEKT

VARFÖR HAR VI STARTAT LEADERPROJEKTET EXPOSE IT?

Många idag bär på en ångest som är relaterad till klimat-förändringar och ohållbara miljölösningar. Vi tar denna oro på allvar och erbjuder kunskap och ett forum för att kunna skapa förändring. Vi vill visa att engagemang gör skillnad. 


Att arbeta tillsammans mot ett mål är både inspirerande och kraftfullt. Därför har vi valt att bjuda in personer 10 år och uppåt som ska arbeta med musik- och filmskapande som grund i projektet. Vår mötesplats är på Sågen i Klippan. 


Vi vet att musik har en stor genomslagskraft och med leaderprojekt EXPOSE IT ger vi möjligheten till ett musikaliskt forum för att förmedla viktiga budskap om vårt klimat och därigenom bidra till förändring.


Vi fick godkänt beslut för vårt Expose it. Motiveringen till  beslutet löd: LAG anser att detta är ett ämne och en problematik som är högaktuell. Satsningar på unga, deras mående samt en ökad kunskap kring hållbarhet ökar attraktiviteten på orten. Projektet lyfter också ungas engagemang. Projektet har föregåtts av två förstudier och är väl förankrad. Projektet hanterar ett angeläget tema och behov av att fånga upp människors engagemang kring miljö och klimatfrågor samtidigt som det kan främja den lokala attraktiviteten och kunskapsbyggande mellan människor.


VAD ÄR ETT LEADERPROJEKT?


Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Metoden som har funnits inom EU sedan 1991 är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Grundläggande är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.


Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna samt kommunerna i området. Projektstödet medfinansieras med privat/ideell insats, ofta i form av ideellt arbete. 


Projektet beviljas av LAG-styrelsen, vilken består av tre parter - privat, ideell och offentlig. Ledamöterna har mycket god förankring i Leaderområdet och projektet ska tydligt svara mot målen i den lokala utvecklingsstrategin. Jordbruksverket granskar och fastställer LAG:s beslut och är den myndighet som betalar ut medel.

LÄS MER OM JORDBRUKSVERKET

Om projektet


Projektet riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om klimatfrågor och vill uttrycka dig med hjälp av text och musik. Med musiken som verktyg möter vi tillsammans vår oro över klimatet. Vi öppnar upp och vågar prata om det samtidigt som vi får möjligheten att dela med oss till andra. Vi skapar helt enkelt text och musik som är viktig och kan påverka.


Arbetsgång: 

• Vi börjar med att gå på föreläsning och studiebesök till företag som jobbar med klimatet på olika sätt. Här får du viktig kunskap och inspiration som tar dig vidare i projektet.

• Du får tillsammans med en producent hjälp att samla dina 

tankar och utveckla text och musik. 

• Du repeterar, spelar in låten och gör en egen musikvideo.

Under 2019 kommer ni få möjlighet att spela för publik och under 2020 samlas alla band och medverkande till ett gemensamt större evenemang. HÄNG PÅ!

Beskrivning från Leader nordvästra Skåne med Öresund

(Länk till deras beskrivning)

Leader nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.


Verksamheten bedrivs av den självständiga, ideella föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund. Föreningen är öppen för medlemskap för juridiska personer och näringsidkare verksamma i området. LAG utgör föreningens styrelse, föreslås av valberedningen och tillsätts av stämman.


Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Leader nordvästra Skåne med Öresund.

Leader nordvästra Skåne med Öresund har ett bemannat kontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. Vi informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.


Varför Leader nordvästra Skåne med Öresund?

”Området är placerat i den nordvästra delen av Skåne och omfattar storstadsnära landsbygd såväl som glesbygd (Hven). De stora skillnaderna mellan större tätorter och områdena i dess omedelbara närhet runt kusten kontrasterar stort till de mer glesbefolkade områdena i inlandskommunerna. Området följer kommungränserna.


En fjärdedel av Skånes befolkning bor i området med en tydlig övervikt mot kustkommunerna.


Området är ett gränsområde till kontinenten med närhet och förbindelse med den europeiska kontinenten söderut genom bro och färjeförbindelser.”


Utdrag ur strategin 2014–2020

Hallååå......The Epic Snail Trail Project.

Varför har ni engagerat er i Leaderprojektet EXPOSE IT?
– Samtalet om miljön är jätte viktigt. Alla människor har två val. Antingen gör man något eller så lägger man sig platt och gör inget alls! Arvet vi ger till uppväxande och framtida generationer måste utgå ifrån att vi faktiskt gjort något istället för att bara luta sig bakåt och förlita sig på makthavarnas agerande. Vi har ju trots allt själv makten att bestämma över våra egna handlingar. Vi vill ju alltid förmedla något med vår musik och kan man dessutom skapa förändring så går vi ”all in”.

Vi skulle vilja skapa ett nätverk med musiker som kämpar för att öka medvetenheten om klimatet och öka framtidstron. Tillsammans har vi ett ansvar att ta hand om vår jord och dess resurser. NU KÖR VI!!!

BAND 1 - THE EPIC SNAIL TRAIL PROJECT
Tobias Nilsson, Matta Persson, Jonas Thörnqvist, Magnus Ihrevind, Jimmy Witlock

BAND 3 - Pandäz
Sofie Henrysson, Celine Torstensson, Maya Sinclair


BAND 4 - Nell
Nell Palm, Tim Ahlqvist m.fl


BAND 5 - GENERATIONS

Jenny Palm, Nell Palm, Jakob Palm, Heléne Lindquist, Moa Lindquist, Nina Lindquist, Magnus Ihrevind, Maya Sinclair


BAND 6 - BRUKSENSEMBLEN

Jenny Palm, Nell Palm, Helene LIndquist, Moa Lindquist, Tim Ahlqvist,  Jesper Dahl, Albert Stjärnlind, Marie Torstensson, Celine Torstensson, Sofie Henrysson, Tobias Nilsson, Moa Nordquist, Bella Nordquist


BAND 7 - Raevhen

Rasmus Henriksson med Tova Ekelund


BAND 8 - Brons

Oliver Brons


BAND 9 - Micke Japp

Mats Zetterberg, Ulf Algotsson, Jan Nilsson, Staffan Gyllén, Agnes Collijn, Sven Bornemark


BAND 10 - Helle

Heléne LIndquist

BAND 2 - PENNY LANE AND THE SOULMATES
Jenny Palm, Matta Persson, Fredrik Pettersson,
Jonas Rodin, Daniel Persson. Foto: Michael Lennartsson

VÅRA MEDVERKANDE BAND

Leaderprojekt

EXPOSE IT


EXPOSE IT är ett leaderprojekt och drivs genom den ideellaföreningen Teater Amabile.

Samarbetspartners är Klippans kommun och Studiefrämjandet.

© Copyright. All Rights Reserved.